Правила по технике безопасноти на предприятиях авиационн инструкция